Home > Traplift vergoeding > WMO subsidie

Kan ik een Wmo-vergoeding krijgen voor een traplift

Heb je vanwege medische redenen een traplift nodig? Dan kun je deze vaak vergoed krijgen. Deze vergoeding voor een traplift valt onder een WMO-vergoeding. WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning en samen met de WLZ (Wet Langdurige Zorg) en de ZVW (Zorgverzekeringswet) vormt dit de basis van onze zorgsector. Dankzij deze wetgevingen hebben we de mogelijkheid om goede hulp en zorg te krijgen wanneer we dit nodig hebben. De zorgsector kan jou dus helpen bij het verkrijgen van een traplift.

Wat houdt een WMO-vergoeding in?

Een WMO-vergoeding is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat iedereen zo goed mogelijk mee kan draaien in de maatschappij, welke beperkingen je ook hebt in het leven. De wet zorgt ervoor dat je hulp krijgt bij je beperking. Dit kan hulp zijn in de vorm van huishoudelijke hulp of door het inzetten van apparaten om je te helpen bij bewegingen. Vanuit de WMO kun je een huishoudster, verpleegster of een maaltijdservice toegewezen krijgen. Ook kun je een rolstoel of een traplift krijgen om je te helpen in het dagelijks leven.

Op deze manier worden verschillende groepen mensen gecompenseerd in de kwaliteit van het leven en worden hulpmiddelen en voorzieningen aangeboden welke de kwaliteit van leven een stuk beter kunnen maken. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeenten om hier zorg voor te dragen en iedere gemeente heeft de mogelijkheid om dit op een eigen manier te doen. Natuurlijk zijn ze er wel toe verplicht om iedereen zo goed mogelijk te helpen wanneer dit echt nodig is.

Eigen bijdrage

Het kan voorkomen dat je zelf ook nog iets bij moet betalen om de gewenste zorg te krijgen vanuit de WMO. Hoe hoog dit bedrag is wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor. Personen vanaf 18 jaar moeten deze eigen bijdrage betalen, wanneer je jonger bent is dit nog niet nodig. Het bedrag is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Leeftijd
  • Grootte van een huishouden
  • Gezamenlijk inkomen (je partner en jijzelf)

Reeds verkregen zorg, dit kan zorg zijn vanuit het Persoonsgebonden Budget of zorg vanuit de WMO
De gemeente waarin je woont, iedere gemeente heeft eigen regels opgesteld

Wanneer je op de website van het CAK (Centraal Administratie Kantoor) gaat kijken, heb je de mogelijkheid om het bedrag te berekenen.

Onze blogs

Een traplift verwijderen, hoe werkt dat?

Hoe demonteer je een traplift precies? Er komt een tijd dat de traplift niet meer [...]

Lees meer
Hoe kan ik goedkoop een traplift kopen?

Wanneer je op zoek bent naar een traplift, zullen de prijzen van de trapliften je [...]

Lees meer

WMO-vergoeding voor een traplift aanvragen

Mocht je de vergoeding aan willen vragen, dan moet je hiervoor naar de gemeente. Bij het gemeenteloket kun je melding maken van je aanvraag. Deze procedure verloopt volgens de volgende stappen:

  • 1. Melding maken bij een WMO-loket
  • 2. Gemeente stelt een verslag op over jouw persoonlijke situatie, hiervoor komen 
 ze vaak ook bij je thuis kijken
  • 3. Gemeente beoordeeld de aanvraag nadat je het verslag hebt getekend
  • 4. Na een aantal weken volgt de uitslag

Melding maken bij een WMO-loket

Het loket kun je vinden bij het gemeentehuis van jouw gemeente. Wanneer er geen speciaal loket voor is, kun je vaak bij een algemeen loket terecht. Iedere gemeente is verplicht om je te helpen bij je aanvraag. Het is verstandig om bewijslast vanuit je dokter mee te nemen, waarin de dokter verklaart dat je een traplift nodig hebt. Deze moet ook door de dokter worden ondertekend. Samen met dit bewijs en een ingevuld meldingsformulier dien je de aanvraag in. Hierna zal de gemeente contact met je opnemen voor een persoonlijk gesprek.

Uitslag van beoordeling

De aanvraagperiode kan al een hele tijd duren. Eer dat de gemeente een persoonlijk gesprek met je heeft gevoerd, een verslag heeft opgesteld en dit verslag ook heeft beoordeeld, ben je zeker al heel wat weken verder. Het uitgeven van de gewenste hulpmiddelen en voorzieningen zal ook nog even op zich laten wachten. Na een lange periode van wachten zul je de uitslag van beoordeling ontvangen. Is de uitslag positief, wat het geval zal zijn wanneer je de traplift echt nodig hebt, dan zal je deze vanuit de gemeente toegewezen krijgen. Je hebt hierin geen zeggenschap over het soort traplift dat je ontvangt.

De gemeente bepaalt welke traplift je krijgt toegewezen. Dit kan een nieuwe lift zijn, maar het kan ook zijn dat je een tweedehands traplift krijgt. Hier is niets mis mee, deze functioneren net zo goed als een nieuw model. De gebruikte liften worden vaak weer volledig opgeknapt en zijn weer zo goed als nieuw. Er is een mogelijkheid dat je voor de traplift een eigen bijdrage moet betalen. Zoals reeds vermeld is dit afhankelijk van de gemeente waar je woont.